Styrelsen for LASS

Styrelsen har efter Årsmødet den 2. marts 2024 konstitueret sig som følger:

Formand:
Anker Ravn Knudsen
Frøsvej 10
6630 Rødding
Tlf. 74 84 67 37 / tlf. arbejde: 70 22 87 37

Næstformand:
Birgitte Thomsen,
Tønder lokalhistoriske arkiv
Richtsensgade 10
6270 Tønder

Sekretær:
Hanne Reese Næsborg-Andersen
6300 Gråsten

Kasserer:
Bodil Gregersen.
Rinkenæs, 6300 Gråsten.

NB: Tilmelding til LASS´ møder og kurser skal sendes til kassereren via mail.

Øvrige styrelsesmedlemmer:
Nels Thorsgaard,
Christiansfeld.

2 suppleanter:
Vaccant.
Vaccant.

I styrelsens møder deltager desuden:

Webmaster
Hanne Christensen
Stenbjergparken 6 A, Ulkebøl,
6400 Sønderborg.

Webmaster har været udpeget af Styrelsen som LASS´ repræsentant i Brugerrådet ved Rigsarkivet Aabenraa siden dette blev oprettet. Brugerrådene for Rigsarkivets fysiske afdelinger er medio september 2021 blevet nedlagt.