Om LASS

LASS´ formål er:
At fungere som fælles interesseorganisation for lokalhistoriske arkiver i Sønderjylland.
LASS er forpligtet til at afholde to årlige møder / kurser med arkivpolitisk og arkivfagligt indhold. Et forårsmøde i marts måned og et efterårsmøde i september. Læs mere i vedtægterne for LASS (fra 2021).

Lokalhistoriske Arkiver og Samlinger i Sønderjylland (LASS) er en interesseorganisation for lokalhistoriske arkiver og arkivsamvirker inden for Sønderjylland og det danske mindretals arkivinstitutioner i Sydslesvig.

Nogle møder er åbne for alle interesserede, mens andre er forbeholdt medlemmer af LASS og SLA.

Se under “Kurser og møder” eller under “Kalender” for årets arrangementer.

LASS´ historie:
LASS blev stiftet i 1979 og har i dag over 60 lokalhistoriske arkiver og foreninger som medlemmer. Foreningen arrangerer hvert år en række relevante kurser, seminarer og arrangementer med foredrag mm.

Møderne blev indtil udgangen af 2016 arrangeret i samarbejde med bl.a.:

  • SLA (Sammenslutningen af Lokalarkiver) og
  • Museum Sønderjylland – ISL Lokalhistorie. Efter 1. januar 2017 er det tætte samarbejde med ISL Lokalhistorie udfaset.

LASS´ logo

Styrelsen for LASS besluttede i 2009, at LASS skulle have et grafisk genkendeligt udtryk.
Logoet benyttes på udsendelser fra LASS – både digitalt og på papir.

Dokumentet i logoets baggrund er en affotografering af Aabenraa Bys Skrå fra 1335.