LASS´ Nyhedsbrev

Siden har 2011 har LASS udsendt et Nyhedsbrev (ca. 1 pr. måned), som indeholder informationer, indkaldelse til Årsmøde, oversigt over møder, kursusprogram mm. via mail.
Hovedparten af udsendelserne er nu digitale – med undtagelse af materialer, som det er mere hensigtsmæssigt at udsende via postvæsnet.
Det betyder, at alle arkiver/medlemmer skal tilmelde sig nyhedsbrevet. Der bliver ikke udsendt materiale med postvæsenet til enkelte arkiver/medlemmer. Det vil blive administrativt besværligt og for dyrt.

Meget materiale (f.eks. referat af årsmødet og kalender) vil kunne findes på hjemmesiden og printes ud på arkivet eller gemmes.

Hvad bruges Nyhedsbrevet til?

Nyhedsbrevet skal orientere om nyheder indenfor lokalhistorien, kurser, opdatering af LASS`hjemmeside, arrangementer på lokalarkiverne og meget mere.
Indlæg og arrangementer fra arkiverne er meget velkomne til nyhedsbrevet.
Kontakt LASS´ webmaster for at få optaget et arrangement eller andet i nyhedsbrevet eller på LASS` website.

Der forventes udsendt ca. 10 nyhedsbreve årligt.

Det er modtageren af nyhedsbrevets ansvar, at orientere eller videresende nyhedsbrevet til andre medarbejdere på arkivet.

Hvem har adgang til adresserne?

E-mailadresserne bruges af webmaster i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve.
Mailadresserne kan endvidere udveksles mellem LASS´ webmaster og kasserer, når der er behov herfor.

Tilmelde eller afmelde:

Ønsker du at modtage Nyhedsbrevet eller afmelde Nyhedsbrevet – så kontakt webmaster via mail med oplysning om modtagers navn, arkiv og e-mail.