Arkiver og foreninger

Herunder findes en liste med links til hjemmesider for de lokalhistoriske arkiver i Sønderjylland, der er medlemmer af LASS.

Siden er sidst opdateret marts 2024 på baggrund af de oplysninger, som de enkelte arkiver har indsendt i efteråret 2023 og foråret 2024.  For arkiver, hvor en hjemmeside eller andet ikke er oplyst – se evt. SLA´s Arkivvejviser.
Rettelser til listen herunder skal sendes til webmaster@lass-sdjarkiver.dk.

Arkivets navn
Brug evt. funktionen "Ctrl+F" for at søge i listen.

Dækningsområde

Agerskov Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Bytoften 34, 6534 Agerskov

Agerskov sogn

Lokalhistorisk Arkiv for Arrild Sogn

Lokalhistorisk arkiv for Augustenborg kommune

Slotsallé 10, 6440 Augustenborg

Moltrup-Bjerning Lokalhistoriske Forening

Lokalhistorisk Arkiv i Bredebro

Broagerlands Lokalarkiv

Brændstrup Hjemstavnsforening

Søndergyden 15, 6630 Rødding

Arkivet hører hjemme i Vejen Kommune og har arbejdsområde i Brændstrup, Brem, Guldbjerg, Skaftkær, Hindballe, Låsled og Hundebøl.

Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv

Nørregade 14, 6070 Christiansfeld

Christiansfeld, Stepping, Frørup, Taps, Aller, Hvinderup og Favstrup

Dybbøl - se Lokalhistorisk Arkiv for Dybbøl, Ulkebøl og Sønderborg


Døstrup Lokalhistoriske Arkiv

Landevejen 20, Døstrup, 6780 Skærbæk

Døstrup og Mjolden sogne.

Egen Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Fjelstrup Lokalhistoriske Arkiv

Arkivet v. Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Lokalhistorisk Arkiv for Gram og Omegn

Brødrene Grams historiske arkiv og museum

Arkivets dækningsområder er tidligere Gråsten Kommune areal. Det omfatter sognene Adsbøl- Gråsten, Kværs og Rinkenæs sogne.

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Halk-Hejsager Lokalhistoriske Arkiv

Arkivet dækker det gamle Hejls Sogn og dertil grænsende områder i Hejlsminde og Kær Mølle.

Hjerting lokalhistorisk Arkiv

Forsamlingshusvej 9, Hjerting, 6630 Rødding

Hjerting sogn.

Holm lokalhistoriske arkiv

Hoptrup Sogns Lokalhistoriske Forening

Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv

Højrup Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Lokalhistorisk Arkiv for Hørup Sogn

Vestervej 42, 6470 Sydals

Hørup sogn.

Lokalhistorisk Forening for Jegerup Sogn

Lokalhistorisk forening for Jels sogn

Jelsvej 24, Grønnebæk, 6630 Rødding

Jels Sogn / tidligere Jels Kommune.

Lokalhistorisk Forening for Kegnæs Sogn

Nørre Landevej 59, 6470 Sydals

Arkivet indsamler dokumenter og billeder/fotos fra Kegnæs Sogn.

Lokalhistorisk Forening for Kliplev Sogn

Lokalhistorisk arkiv i Lintrup

Toftager 2, 6660 Lintrup

Arkivet dækker Lintrup sogn, som består af Mejlby, Dover, Tornum, Lintrup. Vi opbevarer lokalt avisstof fra før 1900 tallet og op til i dag,

Billeder fra egnen, personbilleder, konfirmandbilleder og skolebilleder. Ligesom vi har en mange optegnelser, artikler, der alle vedrører sognet.

Meget historisk stof fra egnen.

Lysabild sognehistorisk forening

Løgumkloster Lokalhistoriske Arkiv

Moltrup-Bjerning Lokalhistoriske Forening

Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg-Området

Oksbøl Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Lokalhistorisk Forening for Oksenvad Sogn og Omegn

Lokalhistorisk Fællesarkiv for Ravsted Sogn

Branderup-Rurup Lokalhistoriske Arkiv

Rødding Lokalhistoriske Arkiv
Søndergyden 15, 6630 Rødding
Find arkivet på Facebook.

Rødding ejerlav (Rødding sogn)

Lokalhistorisk Forening i Rødekro

Rømø Lokalarkiv
Vestervej 9 A, Toftum, 6792 Rømø
Find arkivet på Facebook.

Rømø Sogn.

Skodborg Hjemstavnsarkiv

Skrave Hjemstavnsforening

Skærbæk Lokalhistoriske Arkiv

Starup Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Lokalhistorisk Arkiv for Sundeved

Bakkensbro 6, Ullerup, 6400 Sønderborg

Den gamle Sundeved kommune

Svenstrup Sogns Arkiv

Sdr. Hygum Sogns Lokalhistoriske forening

IHHS - Industri- og Hatte Samling Sønderborg ( tidl: Industrihistorisk samling Sønderborg)

Gerlachgade 3, 6400 Sønderborg

Sønderborg kommune.

Lokalhistorisk Arkiv for Dybbøl, Ulkebøl og Sønderborg

Gerlachsgade 5, 1, 6400 Sønderborg

Dybbøl og Sønderborg sogne.

Lokalhistorisk ArbejderArkiv Sønderborg

Gerlachsgade 5, 1, 6400 Sønderborg

Arkivet dækker arbejderbevægelsen i Sønderborg kommune. Dvs. partiforeninger, fagforeninger og foreninger, der har relation til parti- eller fagforeninger.

Lokalhistorisk Arkiv for Tandslet sogn

Tinglev Lokalarkiv
Tinglev Bibliotek, Tinglev Midt 2, 6360 Tinglev

Tinglev, Bjolderup, Uge og Bylderup sogne.

Lokalhistorisk Forening for Bevtoft-Tirslund og omegn

Toftlund Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Lokalhistorisk Arkiv for Gl.-Tønder Kommune

Richtsensgade 10, 6270 Tønder

Tønder Kommune 1970-2006: Tønder, Møgeltønder, Abild, Hostrup og Ubjerg sogne.

Lokalhistorisk Arkiv Ulkebøl

Gerlachsgade 5, 1, 6400 Sønderborg

Ulkebøl sogn

Vilstrup Sogns Lokalhistoriske Forening

Arkivets dækningsområde er 5 sogne: Hammelev, Nustrup, Skrydstrup, Vedsted og Vojens sogne.

Lokalhistorisk Arkiv for Vonsbæk og Omegn

Lokalhistorisk Forening for Øster Lindet Sogn

Øster Lindet Stadionvej 5, Øster Lindet, 6630 Rødding

Øster Lindet sogn.

Aarøsund Lokalhistoriske Arkivforening